ebp logo

 

EuroBioPellets-puupelletit valmistetaan ainoastaan laadukkaista raaka-aineista, kuten kuivista sahanpuruista sekä kutterin lastuista ilman mitään lisäaineita tai kemikaaleja.

puupelletit1i0     Puupelletti on ympäristöystävällinen polttoaine, joka valmistetaan jauhetuista sahanpuruista ja höylänlastuista puristamalla ne tiiviiksi rakeiksi. Mitään lisäaineita ei käytetä. Pelletit ovat tyypillisesti sylinterin muotoisia, halkaisijaltaan 8 mm ja pituudeltaan 10-50 mm:n kokoisia rakeita.

 

       Puupelletti on uusiutuva biopolttoaine, jonka käyttö ei lisää ilmakehän kasvihuoneilmiötä kuten fossiiliset polttoaineet tekevät. Puupellettien käytössä syntyvät päästöt ovat erittäin vähäisiä eikä polttamisesta syntyvä hiilidioksidi rasita luontoa, koska saman verran hiilidioksidia on jo sitoutunut puuhun sen kasvun aikana.

 

      Puupellettejä on helppo käsitellä: kuljettaa, varastoida ja käyttää. Polttoaineena se on erinomainen ratkaisu esimerkiksi kiinteistöjen lämmittämiseen. Pellettilämmitys on helppoa, modernia ja ympäristöystävällistä.


Puupelletit sopivat erinomaisesti polttoöljyn korvaajaksi kiinteistöjen lämmityksessä mm. käyttäjäystävällisyytensä, energiatiheytensä sekä edullisen hintansa vuoksi. Pelleteillä on myös suuri lämpöarvo ja pieni tuhkasisältö, jonka ansiosta yhä useampi talous hylkää vanhan öljylämmityksen joko osittain tai kokonaan ja siirtyy käyttämään puupellettejä. Niitä voidaan käyttää myös suurissa voimalaitoksissa esimerkiksi seospolttoaineena yhdessä hiilen kanssa. Puupellettejä käytettiin Suomessa vuonna 2006 n. 100 000 tonnia.


      Pellettejä poltetaan vain niille suunnitelluissa polttimissa. Polttimen ja kattilan yhteensopivuus on hyvä tarkistaa etukäteen laitetoimittajalta. Huono yhteensopivuus lisää häiriöherkkyyttä ja heikentää mm. palamisen hyötysuhdetta. Pellettejä käytetään pääasiassa automaattisyötteisissä laitteissa, kuten pellettikattiloissa ja -takoissa. Automaattiset järjestelmät pitävät hyvää huolta myös pellettien alhaisista päästöistä.

Pellettikeskuslämmitysjärjestelmää ohjataan polttimien ohjausyksiköllä, joka säätää automaattisesti polttimien toimintaa kattilaveden lämpötilamuutosten mukaan.
Pellettilämmitykseen soveltuvat parhaiten niille suunnitellut lämmityskattilat, joiden rakenteessa ja mitoituksessa on huomioitu puun polttamisen erityispiirteet. Pellettikattiloissa on riittävän suuret tuhkatilat, jolloin tuhkanpoistovälit ovat kohtuulliset. Lisäksi niiden vesitilavuus on yleensä niin suuri, ettei erillistä lämminvesivaraajaa tarvita, mutta tarvittaessa erillinen varaaja voidaan kytkeä laitteistoon.

 

 Pellettilämmitys on edullisin lämmitystapa.


Pellettilämmitys, kuten puulämmitys yleensäkin, on hiilidioksidipäästöjensä suhteen neutraali ja siksi ympäristöystävällinen ratkaisu. Puuta on käytetty lämmitykseen jo ainakin 500 000 vuoden ajan, sillä se on uusiutuva luonnonvara ja luonnollisin lämmön ja energian lähde auringon lisäksi. Kasvaessaan puu on jo sitonut ilmakehän hiilidioksidia saman verran kuin se palaessaan luovuttaa ja lisäksi uutta raaka-ainetta kasvaa koko ajan käytetyn tilalle. Sen sijaan fossiilisen öljyn ihmiskunta kuluttaa käytännössä loppuun n. 200 vuoden aikana.
Lisäksi pellettien saatavuus on turvattu myös mahdollisina kriisiaikoina.


Pellettilämmitys nostaa asuntosi arvoa!

 

Raaka-aineet.

EuroBioPellettsien raaka-aineena käytämme lähialueen puunjalostusteollisuuden sivutuotteita eli höylänlastuja ja sahanpurua. Mitään lisäaineita ei käytetä.

 

EuroBioPellets-puupellettien ominaisuuksia

Raaka-aine          kemiallisesti käsittelemätön kuoreton puupuupelletit käsillä2sKäyttökohde        pien –ja suurkuluttajat, lämmityspolttoaine
Koko                   halkaisija 8 mm, keskipituus 10-40 mm
Energiasisältö        >5,20 MWh/tonni
Kosteus                  <8 %
Tuhkapitoisuus        <0,7 %
Ominaispaino        >610 kg/m3
Tilan tarve            <1,63 m3/tonni

 

Toimitamme pellettejä 500-1000 kg suursäkeissä sekä 15 kg piensäkeissä kuormalavoilla. Suuret määrät voimme toimittaa laivalla.

 

pelletti2 pelletti2a pelletti1a

 

Puupellettien ja muiden polttoaineiden vertailua

      Muihin yleisimpiin pientalojen lämmitysmuotoihin verrattuna pellettilämmitys on sitä edullisempi mitä pidemmällä tähtäimellä lämmityskustannuksia tarkastellaan. Pellettilämmityksen kilpailukyky on huomattavasti parantunut viimeisen viiden vuoden aikana verrattuna öljy- ja sähkölämmitykseen.
Pelletin energiasisältö on suuri (5,2 KWh/kg), mutta sen tilantarve verrattuna muihin kiinteisiin polttoaineisiin on pieni. Yksi kuutiometri pellettejä painaa 620-650 kg ja vastaa energiasisällöltään 2,5 i-m³ kuivia (kosteus 20%) koivuhalkoja. Tuhkaa pelletissä on erittäin vähän eli alle 0,7%.

 

Polttoaineiden energiasuhdevertailuja:


Öljy / puupelletti               1 m3 kevytöljyä = noin 3 i-m3 pellettiä = noin 1,9 tn pellettiä
                                          1 tn kevytöljyä = noin 2,3 tn pellettiä
Koivuhalko/puupelletti      1 i-m3 koivuhalkoja = 0,62 p-m3 koivuhalkoa = 150 kg pellettiä = noin 240l pellettiä
Polttohake/puupelletti       1 i-m3 haketta = noin 0,2 i-m3 pellettiä = 130 kg pellettiä

 

i-m³  - irtokuutiometri eli hakekuutiometri

p-m³ - pinokuutiometri eli kehysmitoiltaan

1 m³ - kokoinen pinottu muodostelma

 

Poltoaineiden 1kw/h lämpökustannuksen vertailu

 

     Puupelletti   

Polttohake

Öljy

Sähkö

       1t = 5200kWh             1t=2800kWh              1t=12200kWh              1kWh=1kWh      
3,5 €cnt/kWh 3 €cnt/kWh 11 €cnt/kWh 12 €cnt/kWh
* arvioitu nykyiset tukkumyyntihinnat, sis.ALV
185 €/t 18,5 €/irto m3 1,1€/l 12€cnt/kwh